Về chúng tôi

ZIVA - Đối tác hàng đầu của bạn trong lĩnh vực Du lịch, Khách sạn  
Welcome to ZIVA – your gateway to an all-encompassing suite of hospitality solutions. Rooted in expertise, we're excited to introduce ZIVA exceptional offerings to the dynamic Vietnamese market. We're more than just consultants – we're partners in your journey, ready to guide you through every facet of hotel development, from strategic investments to operational excellence. ZIVA excels in global hotel chain development, making us an ideal partner for diverse projects, from real estate to specialty and luxury hotel segments. Every ZIVA project seamlessly fuses international standards with local essence, ushering in transformative advancements for the Vietnam Hospitality industry. Headquartered strategically in Texas, USA and Hanoi, Vietnam, ZIVA stands ready to cater to your requirements.
 

Con số tiêu biểu

Tại sao chọn chúng tôi

“One-Touch”
Procurement Solutions.

Chi tiết

CHUYÊN GIA TRONG NƯỚC
Local Understanding,
Exclusive Design

Chi tiết

Diversify product lines,
especially towards
sustainable values

Chi tiết

Giải pháp

An toàn

Hiệu quả

Tiết kiệm

Bền vững

Thấu hiểu bản địa,
tiêu chuẩn quốc tế
Mạng lưới mua sắm với 5000++ mặt hàng FFE/ OSE.
Xử lý quy trình thu mua phức tạp
Tối ưu quá trình vận chuyển trong một lần giao hàng.
Đáp ứng các tiêu chuẩn
Xác thực nhanh Tiêu chuẩn và Thương hiệu khách sạn.
Hạn chế việc dư thừa các nhân viên ở bộ phận mua sắm, vận hành và phát triển thương hiệu.
Vượt tới con số 5,000++ trong hơn 900 danh mục khác nhau.
Hiệu quả  
Hợp tác với nhiều nhà cung ứng và vận chuyển riêng biệt.
Tổ hợp của hơn 500 nhà sản xuất và cung ứng toàn cầu.
Chia sẻ và hỗ trợ liên tục để đưa ra quyết định nhanh chóng.

Dự án nổi bật

Liên hệ với chúng tôi

Thank you for your information! We will get back to you soon!

viVietnamese